Informacje o koncertach Doroty Miœkiewicz i Henryka Miœkiewicza dostępne sš na stronach:

dorotamiskiewicz.com

Strona Henryka Miœkiewicza na Facebooku

Strona w przebudowie

Agencja Artystyczna Grami Miœkiewicz Sp.J.
ul. Zamenhofa 10/83
00-187 Warszawa
NIP 526 10 15 687

Grażyna Miœkiewicz / właœciciel
tel. mob.: +48 601 223 728
g.miskiewicz@grami-art.pl